PETRA PALAZZO VODIČKOVÁ,
moc mě teší!

  • Jsem Češka žijící v Itálii, máma tří děti a nadšená studentka života.  

  • Mezi své koníčky řadím multitasking a problem solving.

  • Fascinují mě příběhy lidí, kteří změnili svůj život naruby.

  • Řídím se mottem ŽIVOT JE EVOLUCE. 

  • Vedle logiky si vědomě pěstuji otevřenou a pozitivní mysl.

Odkud čerpám své KNOW-HOW?

  • V lednu 2022 jsem ukončila třetí ročník counsellingu v Miláně v institutu IACP. Výsledný diplom mě opravňuje k profesionální práci counsellora.

  • Přečetla jsem více než 40 odborných knih na téma respektujícího rodičovství, humanitní psychologie a mindfulness.

  • Jakékoliv nové informace se snažím dennodenně integrovat do svého života.

Které sny už jsem si splnila?

V roce 2017 jsem v Itálii vytvořila projekt www.rispettoreciproco.it. K blogu, kde jsem popisovala své pokroky na cestě k respektující komunikaci s dětmi, následně přibyl i youtubový projekt (v italštině) Konference pro rodiče. Pod touto hlavičkou jsem natočila a publikovala 31 zajímavých video rozhovorů o rodičovství.

Jak vypadaly moje začátky?

Vystudovala jsem obchodní akademii, poté jsem strávila tři roky na VŠE v Praze. Pracovala jsem jako účetní, ale nikdy jsem se jako účetní necítila. V Miláně žiji od roku 2007. S druhým synem jsem odešla z práce a snažila se vymyslet jinou profesi, která by mi dávala smysl. Na nic jsem ale dlouho nemohla přijít. Mezitím jsem se starala o své dva chlapce, které od sebe dělí pouhých 21 měsíců.

Období, kdy se ze mě stala dvojnásobná máma, považuji ve svém životě za zlomové – tehdy jsem totiž samu sebe nepoznávala. Snažila jsem se být mámou, která zabezpečí všechny potřeby svých dětí, ale nedokázala jsem se rozkrájet na dvě. Bylo to pro mě natolik stresující, že se ve mně probudila zlost, již jsem dříve nezažívala.

Jako „hodná holka”, která se přece nikdy nezlobí, jsem nevěděla, kde se ve mně taková emoce bere. A nelíbila se mi ani ta „zlá máma“, na kterou jsem se ve svých očích měnila. Ta, která křičí, hrozí a manipuluje… Cítila jsem se jako monstrum – až mě pocity viny a studu dokopaly k akci. Staly se impulsem pro úplně nový začátek.

OD NEVÝCHOVY KE COUNSELLINGU

Zaplatila jsem si kurz Výchova Nevýchovou, který mi otevřel oči a ukázal mi, že se soužití s dětmi dá pojmout jinak – s respektem. Trvalo asi rok, než jsem si všimla, že se můj vztah k dětem doopravdy změnil k lepšímu, a to mě dál motivovalo v tom pokračovat. Začala jsem číst nejrůznější knihy na téma sebepoznání, vztahů mezi rodiči a dětmi, humanitní psychologie a mindfulness.

Zásadně mě ovlivnily knihy Nenásilná komunikace (Marshall B. Rosenberg), Výchova bez poražených (Thomas Gordon), Emoční inteligence (Daniel Goleman). Nejvýrazněji se ale věci daly do pohybu, když jsem během samostudia narazila na knihy humanitního psychologa Carla Rogerse. Rozhodla se absolvovat tříletý kurz Counsellingu v institutu založeném Carlem Rogersem v Miláně (IACP), který jsem ukončila v lednu 2022. Diplom mě opravňuje k profesionální práci counsellora.

Proč právě LIFE SKILLS?

Živě si pamatuju, jak jsem se v roce 2018 vracela z víkendového semináře, který se věnoval LIFE SKILLS – a cestou domů mi s údivem došlo, že jsem přesně na těchto deseti dovednostech pracovala už během své intuitivní cesty k sebepoznání. Tento AHA moment mě uchvátil a zanechal ve mně do budoucna zaseté semínko.

Základní pojmy od Carla Rogerse jako zážitek, empatie, autentičnost a bezpodmínečné přijetí se staly klíčovými součástkami kompasu, který používám denně – jak ve svém osobním životě, tak v průvodcovství na online setkáních v rámci seminářů LIFE SKILLS.

Když jsem seminář LIFE SKILLS vytvářela, promítla jsem do něj své niterné zkušenosti s hledáním a poznávání sebe sama – protože jsem si na počátku té cesty také kladla miliony otázek. A jelikož pojímám seberozvoj jako nekonečný a neustálý proces, spousty odpovědí hledám a nacházím i dnes – a s chutí pozoruji, jak se v LIFE SKILLS komunitě můžeme v této oblasti navzájem obohacovat a inspirovat.

Přeješ si poznat a trénovat dovednosti, o které se jako máma nebo táta můžeš opřít?