Přeješ si poznat a trénovat dovednosti, o které se jako máma nebo táta můžeš opřít?

Příští mini seminář LIFE SKILLS je 16. června 2022
(ZDARMA a ONLINE)

frecceARANCIONE

Přeješ si poznat a trénovat dovednosti, o které se jako máma nebo táta můžeš opřít?
frecceARANCIONE

Příští mini seminář LIFE SKILLS je 16. června 2022 

ZDARMA a ONLINE

Začni trénovat LIFE SKILLS a staň se pro své děti příkladem, jakým jsi vždy chtěl/a být. 

LIFE SKILLS neboli životní kompetence (sebeuvědomění, empatie, řízení emocí, řízení stresu, efektivní komunikace, efektivní vztahy, řešení problémů, kreativní myšlení, kritické myšlení, umět se rozhodovat) nám pomáhají, abychom si osvojili všestranné pozitivní chování. Díky této „výbavě” můžeme efektivně čelit požadavkům a výzvám každodenního života. Potenciál těchto životních dovedností máme vrozený, určitě se ale neobejdeme bez jejich pěstování a rozvíjení. Proto také hraje nemalou roli prostředí, ve kterém vyrůstáme.

Co na tebe v mini semináři čeká?

Kdy umí trénink Life Skills pomoct?

Jak si zařídíš účast na mini semináři?

Dozvíš se, co to je sebeuvědomění, kde končí a začíná empatie a mnoho konkrétních tipů, jak trénovat Life Skills v rámci rodiny.

Mini seminářem tě provede Petra Palazzo, counsellor a průvodce LIFE SKILLS.

Jsem maminkou tří dětí a ráda se řídím mottem Život je evoluce”. Vypracovala jsem seminář LIFE SKILLS na základě svých šestiletých životních zkušeností (tříletého studia Counsellingu v Miláně, četby více než 40 knih, a hlavně kontinuální snahy vše aplikovat do každodenního života).

Zážitek, empatie, autentičnost a bezpodmínečná akceptace se staly klíčovými součástkami kompasu, který používám denně – jak ve svém osobním životě, tak v průvodcovství na semináři LIFE SKILLS, ať probíhá naživo, nebo online formou.

Seminář LIFE SKILLS jsem vytvořila s jasným cílem: promítnout do něj své niterné zkušenosti s hledáním a poznávání sebe sama, aby co nejvíc obohatil účastníky a inspiroval je ke kladení si otázek. Seberozvoj totiž vnímám jako nekonečný a neustálý proces.

Mini seminářem tě provede Petra Palazzo, counsellor a průvodce LIFE SKILLS.

Jsem maminkou tří dětí a ráda se řídím mottem Život je evoluce”. Vypracovala jsem seminář LIFE SKILLS na základě svých šestiletých životních zkušeností (tříletého studia Counsellingu v Miláně, četby více než 40 knih, a hlavně kontinuální snahy vše aplikovat do každodenního života).

Zážitek, empatie, autentičnost a bezpodmínečná akceptace se staly klíčovými součástkami kompasu, který používám denně – jak ve svém osobním životě, tak v průvodcovství na semináři LIFE SKILLS, ať probíhá naživo, nebo online formou.

Seminář LIFE SKILLS jsem vytvořila s jasným cílem: promítnout do něj své niterné zkušenosti s hledáním a poznávání sebe sama, aby co nejvíc obohatil účastníky a inspiroval je ke kladení si otázek. Seberozvoj totiž vnímám jako nekonečný a neustálý proces.

Příští mini seminář LIFE SKILLS je 16. 6. 2022

Najdeš  i kurzy na Naučmese.cz